Od nápadu k realizaci

První zmínka o založení para atletické ligy padla již v roce 2020, kdy Aleš Kisý společně s Pavlem Zbožínkem a Vojtěchem Kocůrkem otevřeli téma obnovení ligového kola v Brně. Snaha založit, respektive obnovit brněnské atletické závody, však byla následkem pandemie odložena. Navázat se na ni podařilo až o rok později.

Původní myšlenka, podpořit para atletiku v Brně, se následně změnila v záměr založit atletickou ligu s cílem dosáhnout mezinárodní úrovně s evropským charakterem. A právě první ročník tohoto našeho záměru máte možnost nyní sledovat a pokud možno stát se přímo i jeho součástí!

Liga nese název Para Moravia Cup, neboť většina mítinků je právě v moravské části České republiky. Celkem se však jedná o pět mítinků, z nichž jeden se uskuteční v sousedním Slovensku, konkrétně v Bánské Bystrici. V České republice se postupně uskuteční čtyři mítinky, a to v Brně, Olomouci, Ostravě a Zlíně.

2022
vítězové ligy

Čuchran Ladislav

Absolutní vítěz – muži sedící

Lenka Hornová

Absolutní vítězka – ženy stojící

Miroslava Obrová

Absolutní vítězka – ženy sedící

Rostislav Antene

Absolutní vítěz – muži stojící

Kdo za námi stojí

Partneři

Za finanční podpory

Pořadatelé

Brno

Bánská Bystrica

Zlín

Ostrava

Olomouc